FOTOOS - Momenten vastleggen. Herinneringen bewaren.
Neem contact op
Bedankt voor je bezoek aan mijn website. Ik werk graag met mensen samen om die bijzondere momenten vast te leggen. Het is zo’n prachtige ervaring om mee te maken tijdens een gebeurtenis of portretsessie. Zeker omdat ik weet dat ik help een eenmalig moment te bewaren.

Als je t formulier invult, voeg ik je toe aan mijn klantenlijst en/of kun je een bericht achterlaten. Ik neem dan zo snel mogelijk contact op.


Voornaam:
Achternaam:
Bedrijf:
Email:
Telefoon:
Reacties:
 
 
 
2017  

Een bijzonder jaar
Het jaar 2017 zal ik niet snel vergeten. De belangrijkste gebeurtenis voor mij, daar sta ik meteen maar even bij stil. Het overlijden van mijn moedertje. Al een tijdje vroeg ik mezelf in vertwijfeling af, hoelang dat lieve mensje nog moest doorgaan. Maar toen uiteindelijk in november van dit jaar de laatste dagen ingingen en ik me dat realiseerde, was het toch nog te vroeg. Op 20 november is mijn lieve moedertje overleden. Uiteindelijk zachtjes, in de haar gegeven slaap. Dankbaar ben ik dat zij 59 jaar lang mijn moedertje is geweest. Het kost mij nog dagelijks moeite om zonder haar verder te gaan, zonder mijn gezin waar ik zo liefdevol in geboren ben. Ik ben de laatste Musketier.
Wel met een evenzo liefdevolle assistent Musketier, zoals Frank zichzelf heeft benoemd. In een van de laatste dagen waren we bij mijn moedertje, zoals zo vaak noemde ik ons de 2 Musketiers, dat vond ze prachtig. Maar…ze wees op Frank en zei… hij mag er ook bij. Vandaar dat Frank bevordert is tot assistent Musketier. Een betere kon ik me niet wensen. Samen strijden wij verder op het terrein van verzorging geven, op welke manier dan ook, aan hen die we liefhebben.

Zakelijk was 2017 een goed jaar. Een aantal prachtige en leuke bruiloften mogen fotograferen. Bijzonder vind ik dit jaar dat daar ook oudere bruidsparen tussen zaten. Nieuwe liefdes gevonden op een latere leeftijd, net als Frank en ikzelf, is zo mooi om te zien. De liefde spat er dan echt af. Je hebt beiden al wat meegemaakt, hebt nog bewuster een keus gemaakt om de rest van het leven met elkaar te delen. Ik vind het heel bijzonder daarvan getuige te mogen zijn. Ook zijn er een aantal bruidsparen van voorgaande jaren (weer) ouders geworden. Ook superleuk om dat te volgen. En vaak mag ik dan de Bolle Buik shoot en de Newborn shoot doen. Kikkuhhhhh.

Mijn Foto Art krijgt steeds meer vorm. De natuur speelt daar vaak een grote rol in.  En ik ben trots te kunnen zeggen dat er in 2018 al 2 exposities ingepland staan. En portretfotografie niet te vergeten, mijn meest favoriete tak van de fotografie.
In 2018 ga ik zeker daarmee allemaal verder, ook gaat er aan het einde van 2018 een flinke ommezwaai komen. Op 5 november 2018 hoop ik 60 jaar te worden. En ik heb mezelf altijd voorgenomen om dan met pensioen te gaan. Dus dat ligt in de planning. Natuurlijk stop ik dan niet met fotograferen, dat zou ik niet kunnen! Welke vorm het allemaal gaat krijgen, dat zal zich nog uitwijzen.


2018 brengt al 2 exposities, wat ik super leuk vind. En ik heb ook al wat opdrachten mogen boeken. Maar er kan nog wel iets bij hoor.
Ik ga mijn uiterste best doen om ook van 2018 een fantastisch jaar te maken. Privé doe ik dat natuurlijk samen met Frank. Maar zakelijk heb ik u allemaal nodig.  
Hoe? Nou... ZO: 
 
Kom terug, deel me op Facebook, tag me op Facebook in mijn fotoos, draag me voor bij vrienden en familie, noem mijn naam voor zakelijke opdrachten en vertel over me bij aanstaande bruidsparen. Dan beloof ik dat ik volgend jaar weer zo'n lijstje geef en gaan we samen kijken of t geëvenaard is, of zelfs overtroffen! 
 
Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen in 2017 
 


Privacy Policy
1.Algemeen
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft
verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze
site is eigendom van en wordt onderhouden door  Pauli Langbein,
Fotoos voor alle Herinneringen. alle vragen m.b.t. privacy moeten in
eerste instantie gericht worden aan Pauli Langbein,
Fotoos voor alle Herinneringen. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een
minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de
wet van ons land. Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen?
Ga dan naar uw browserinstellingen. Wij verzamelen geen
persoonlijke gegevens, tenzij u zelf, bewust contact met ons
heeft  gezocht. De website wordt dus anoniem door u
bezocht!
2.Verzameling van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het
Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP
adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers,
de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen
binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere
gerechtelijke autoriteiten in Nederland. Bij een bezoek aan onze
website bewaren wij:
• Uw telefoonnummer, e-mailadres en huisadres als u dit aan
ons communiceert.
• De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt
om naar onze site te gaan.
• Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze
site geraadpleegd hebt.
 • Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële
doeleinden.
Neemt u met ons contact op dan zullen wij de door u versterkte
gegevens opslaan met als doel om enkel contact te
onderhouden over uw vragen/opdrachten. Persoonsgegevens
worden niet openbaar gemaakt of ongevraagd aan derden
versterkt, tenzij in overleg de opdracht niet door ons gedaan kan
worden en wij voor u op zoek gaan naar een gelijkwaardige
leverancier van ons product.
3.Cookies
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein
bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich
op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt
de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal
gegevens over dit bezoek. Wij kunnen niet opmaken uit de
cookies wie u bent. Wij hebben geen invloed op het cookies
gebruik door de sociale mediakanalen.
4. Sociale media buttons
Omdat wij het u zo makkelijk mogelijk willen maken gebruiken
wij sociale media buttons om berichten te delen. Ook deze
werken met cookies en houden zich aan de EU-US principes.
U kunt deze privacy verklaringen lezen op de respectievelijke
sociale mediakanalen.
5.Veiligheid opslag van gegevens
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen
ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder
gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit
niet anders kan bv met partijen waarmee wij een
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
6. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u
contact opnemen via info@fotoosonline.nl
7. Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden
Deze vindt u in de header en fouter van de website.
Dit privacy beleid kan te allen tijde worden ingezien of
gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier
publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van
op de hoogte worden gesteld. U heeft het recht om 
verwijdering van gegevens te vragen.

Privacy wet AVG en fotografie:
Het maken, opslaan en leveren van de (portret)foto’s is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de geportretteerde. Daar heeft Fotoos voor alle Herinneringen geen aparte toestemming voor nodig. Voor het opnemen in de online portfolio bv op de facebooksite van Fotoos voor alle Herinneringen, danwel op een van de websites van Fotoos voor alle Herinneringen, dient apart toestemming gegeven te worden. 
 
 
“Op alle rechtsbetrekkingen van Fotoos voor alle Herinneringen zijn de Algemene Voorwaarden van  FOTOOS VOOR ALLE HERINNERINGEN gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 52158160. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”
Fotoos voor alle Herinneringen is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Almere onder nummer 52158160. Beeldmateriaal van 'Fotoos voor alle Herinneringen' mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 'Fotoos voor alle Herinneringen'.
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint